Responsive Webdesign

Met de opkomst van mobiel internet op telefoons en tablet pc’s, krijgen webdesigners meer resoluties om een website voor te ontwikkelen. Waar men in het verleden, naast een desktop versie, ook een mobiele versie ontwikkelde, is de laatste maanden responsive webdesign in opkomst.

Een voordeel van responsive webdesign is dat je design voor elke resolutie geschikt is. Voor zowel een desktop, als een tablet, als een mobiel. Het is dan mogelijk om met je iPhone met 1 hand te browsen, waar je bij een normale website al snel 2 handen nodig hebt. Een nadeel is de snelheid. Ondanks dat afbeeldingen klein weergegeven worden zodat ze op je mobiele scherm passen, worden ze wel in de desktop resolutie geladen. Met de komst van steeds betere smartphones en sneller mobiel internet zal van dit nadeel in de toekomst geen sprake meer zijn.

Op Lessframework.com vind je een responsive webdesign frame en wordt dieper ingegaan in de werking ervan.

Voorbeelden: Information Architects (Ook bekend van deĀ Web Trend Map)

Responsive webdesign

Het Franse Wereld Natuur Fonds met hun themasite Earth Hour.

Earth Hour Responsive webdesign

En als laatste: CSS-Tricks.

CSS-Tricks Responsive webdesign

Ik wil graag aan de slag om een responsive website te maken, dus als je op zoek bent naar een website die zowel mobiel als op een desktop goed te bezoeken is, vul dan het project formulier in op de voorpagina.

Reageer: